pixel

 

 

 

 

 

 

 

 

V Electi izgradnjo različnih objektov določimo in opravimo s svojimi pogodbenimi izvajalci, lahko pa tudi v dogovoru z naročnikom.

Odzivamo se na njegove potrebe, rešujemo probleme in se prilagajamo različnim razmeram.

Jasno in natančno se držimo izdelanih elaboratov in določenih rokov.