pixel

     
   

 

 

 

 

 

 

 Slovenija se s turizmom odlično predstavlja, turizem vliva zaupanje in optimizem, saj se odpirajo nova delovna mesta za mlade, izobražene kadre. Investivije v turizem pomenijo dobro naložbo, so obrazec za premišljeno in uspešno prihodnost. Ob tem pa nosijo tudi sporočilo kakovosti življenja skupin in posameznikov, ki se intenzivno ukvarjajo s turizmom.

Z nakupom hotela JELOVICA na Bledu smo aktivno vključeni kot ponudniki gostinsko turističnih storitev.